evrocert

EVROCERT

certifikacija i nadzor

SR | EN
Prijavite se:


Obaveštenje o prelasku na nova izdanja standarda

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da je aprila meseca 2018. godine objavljen standard Sistemi menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu – Zahtevi sa uputstvom za korišćenje, SRPS ISO 45001:2018. Isti možete nabavite preko Instituta za standardizaciju Srbije (www.iss.rs).

Zbog značajnih promena osnovnih zahteva, očekuje se da ćete želeti što pre da se pripremite za prelaz sa SRPS OHSAS 18001:2008 na SRPS ISO 45001:2018.

Period prelaza je tri godine od dana izdavanja standarda ISO 45001:2018, tj. do 11. marta 2021. godine. Certifikat za sistem menadžmenta izdat prema zahtevima standarda SRPS OHSAS 18001:2008 neće važiti nakon ovog perioda prelaska.

Prelazak na ovu verziju standarda možete izvršiti tokom redovnog recertifikacionog ili nadzornog audita, uz napomenu da će EVROCERT nakon 11.09.2020. godine vršiti ocenjivanje SAMO prema zahtevima standarda SRPS ISO 45001:2018.

Ukoliko u periodu prelaska želite da se certifikacija obavi prema standardima SRPS OHSAS 18001:2008, izdati certifikati će važiti do 11.03.2021. godine. Tako će vreme važenja vašeg certifikata biti manje od tri godine.

Nakon uspešno izvršenog prelaza, biće izdat novi certifikat prema SRPS ISO 45001, sa vremenom važenja od tri godine.

Želimo Vam uspeh u radu i sa zadovoljstvom Vas očekujemo na zajedničkim aktivnostima certifikacije po novim zahtevima standarda SRPS ISO 45001:2018.