evrocert

EVROCERT

certifikacija i nadzor

SR | EN
Prijavite se:


Auditori

Za sprovođenje aktivnosti certifikacije sistema menadžmenta EVROCERT je organizovan na način koji pruža poverenje zainteresovanim stranama u certifikate koje izdaje.
Poslove certifikacije obavljaju stalno zaposleni auditori, kao i honorarni auditori, sa kojima EVROCERT ima potpisane ugovore.

Audit tim obavlja ocenjivanje sistema menadžmenta organizacije i donosi zaključke, a direktor EVROCERTa, odnosno komisija za donošenje odluke o certifikaciji, donosi odluku o certifikaciji. Na taj način je obezbeđeno da lica koja donose odluke o certifikaciji ili recertifikaciji ne budu ona ista koja su obavila audit.

EVROCERT raspolaže:

  • Kompetentnim auditorima za QMS
  • Kompetentnim auditorima za EMS
  • Kompetentnim auditorima za OHSAS
  • Kompetentnim auditorima za FSMS (SRPS ISO 22000:2007 i za HACCP)

Najveći broj auditora za određeni sistem menadžmenta je obučen i kvalifikovan prema harmonizovanoj šemi Evropske organizacije za kvalitet (EOQ).
Značajan broj auditora EVROCERTa su istovremeno i auditori Quality Austria.
Auditori poseduju dugogodišnje iskustvo u ocenjivanju sistema menadžmenta.
Auditori zadovoljavaju preporuke za potrebnu kompetentnost definisanu u standardu SRPS ISO 19011:2011 u pogledu obrazovanja, radnog iskustva i obučenosti.
Redovno pohađaju obuke koje organizuje EVROCERT, kao i specijalističke i druge vrste internih i eksternih obuka, radi podizanja znanja i osposobljenosti za obavljanje poslova koje im EVROCERT poveri.