evrocert

EVROCERT

certifikacija i nadzor

SR | EN
Prijavite se:


Istorijat

EVROCERT je certifikaciono telo koje na kompetentan, dosledan i nepristrasan način obavlja poslove auditiranja i certifikacije sistema menadžmenta (kvaliteta, zaštite životne sredine, zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, bezbednosti hrane) olakšavajući time prihvatanje certifikata koje izdaje na nacionalnom i međunarodnom nivou.
Njegov cilj je da ispita, proceni, auditira i certifikuje proizvodna preduzeća svih oblasti delatnosti, kao i uslužna preduzeća i institucije prema odgovarajućim standardima ili tehničkim direktivama i propisima.

Od svog osnivanja EVROCERT obavlja svoje aktivnosti po zahtevima standarda za ovu oblast. Od samog osnivanja Akreditacionog tela Srbije (ATS), EVROCERT i ATS imaju neprekidnu saradnju u domenu akreditacije.

 

  • EVROCERT d.o.o., Certifikacija i nadzor  je osnovan u aprilu 1998. godine.
  • 28.11.2001. godine EVROCERT je dobio prvo rešenje o akreditaciji tela za certifikaciju sistema menadžmenta kvalitetom.
  • 17.02.2005. godine EVROCERT je dobio rešenje o akreditaciji za certifikaciju sistema upravljanja zaštitom životne sredine.
  • 23.10.2009. godine EVROCERT  je dobio rešenje o akreditaciji za certifikaciju sistema menadžmenta bezbednošću hrane.
  • 24.03.2010. godine EVROCERT je dobio rešenje o akreditaciji za certifikaciju sistema  upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu.