evrocert

EVROCERT

certifikacija i nadzor

SR | EN
Prijavite se:


Politika rešavanja prigovora i žalbi

Svaki korisnik usluga certifikacije sistema menadžmenta ima pravo na žalbu u slučaju da se proces provere usaglašenosti nije odvijao u skladu sa zahtevima standarda koji se odnose na ove oblasti.

Pravo na prigovor imaju svi zainteresovani subjekti.

Radi efektivnog rešavanja prigovora i žalbi EVROCERT drži:

  • javno dostupnim informacije o tome gde, kada i kako može da se uloži prigovor i žalba,
  • klijenta informisanim, odmah po prijemu prigovora i žalbe da je rešavanje u toku i u kojem vremenu može očekivati odgovor,
  • proces objektivne obrade prigovora i žalbi,
  • proces rešavanja prigovora i žalbi besplatnim za podnosioce,
  • podatke podnosioca prigovora i žalbe kao poverljive,
  • pravila, metode, najbolju dostupnu praksu u zemlji i svetu u rešavanju prigovora i žalbi,
  • obaveštenim podnosioce prigovora i žalbi o svim preduzetim merama.

Žalbe i prigovore možete dostaviti EVROCERTu na:

adresu Balkanska 11/2a, 11000 Beograd
e-mail:  office@evrocert.rs
tel: 011/36-28-188, 36 28 189 i fax: 011/36 28 190