Your shopping cart is empty.

Prateći situaciju vezanu za pojavu virusa COVID-19, kao i aktivnosti koje se sprovode u našoj zemlji, preduzeli smo preventivne mere kako bismo zaštitili svoje zaposlene, ocenjivače i klijente.

Ovom prilikom obaveštavamo sve klijente da će se primenjivati tehnike ocenjivanje koje će zavisiti od toka pandemije. Moguća su ocenjivanja na lokaciji klijenta, kao i ocenjivanja korišćenjem drugih tehnika koje podrazumevaju upotrebu informacionih i komunikacionih tehnologija koje omogućavaju proveru na daljinu i pružaju podršku i održanje integriteta procesa provere. Moguće je koristiti Zoom, Skype, Webex i slične programe za komunikaciju. Izvođenje audita samo preko konferencijskog poziva bez mogućnosti video kontakta i razmene dokumentacije nije prihvatljiv.

Prilikom ovakvog vida komunikacije obavezno je poštovanje dokumenta IAF MD 4:2018 (Mandatory Document for the Use of Information and Communication Technology (ICT) for Auditing/Assessment Purposes), u skladu sa kojim se mora:

  • Obezbediti potpuna poverljivost podataka koji se razmenjuju između klijenta i auditora;
  • Za korišćenje ICT neophodna je saglasnost obe strane koje će učestvovati u auditu (klijent i sertifikaciono telo);
  • Sertifikaciono telo mora da identifikuje i dokumentuje rizike i mogućnosti za svaku upotrebu ICT-a pod istim uslovima, uključujući izbor tehnologija i način na koji se njima upravlja;
  • Kada se ICT predloži kao rešenje za izvođenje audita mora se proveriti da li obe strane raspolažu adekvatnim resursima.

Svaki klijent će biti sagledavan za sebe i u skladu sa procenjenim rizikom će se auditi i planirati.

Ukoliko se vrši provera na daljinu, kao pripremu za audit, klijentima će dobiti spisak dokumenata koje treba dostaviti pre audita, a u toku video poziva mogu se tražiti evidencije/zapisi koji su dodatno neophodni.

Potrebno je da svi budemo odgovorni kako bi se što pre vratili u normalan režim rada, a ukoliko imate bilo kakvih pitanja možete nas kontaktirati na office@evrocert.rs ili na broj telefona 063/1024-707