Your shopping cart is empty.

Od svog osnivanja EVROCERT obavlja svoje aktivnosti po zahtevima standarda za ovu oblast. Od samog osnivanja Akreditacionog tela Srbije (ATS), EVROCERT i ATS imaju neprekidnu saradnju u domenu akreditacije.

Trenutna akreditacija za certifikaciju sistema menadžmenta kvalitetom, sistema menadžmenta životnom sredinom, sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu i sistema menadžmenta bezbednošću hrane važi do 20.09.2026. godine.

Prijavite se za certifikaciju

 

EVROCERT u novom milenijumu