Your shopping cart is empty.

POLITIKA REŠAVANJA PRIGOVORA I ŽALBI

 

Svaki korisnik usluga certifikacije sistema menadžmenta ima pravo na žalbu u slučaju da se proces provere usaglašenosti nije odvijao u skladu sa zahtevima standarda koji se odnose na ove oblasti.

Pravo na prigovor imaju svi zainteresovani subjekti.

Radi efektivnog rešavanja prigovora i žalbi EVROCERT drži:

Žalbe i prigovore možete dostaviti EVROCERTu na:

Balkanska 11/2a, 11000 Beograd
e-mail:  office@evrocert.rs
tel: 011/36-28-188, 36 28 189 i fax: 011/36 28 190