Your shopping cart is empty.

Poziv za saradnju

EVROCERT je otvoren za saradnju sa svim institucijama i pojedincima koji profesionalno i celishodno pristupaju misiji unapređenja efektivnosti i efikasnosti privrednih subjekata u regionu i šire.

EVROCERT visoko ceni i poziva na saradnju svaku instituciju i svakog pojedinca koji je zainteresovan za saradnju na unapređenju poslovne efikasnosti.

Saradnja može da se odvija kroz:

Ukoliko ste zainteresovani za bilo koji oblik saradnje, molimo Vas da se PRIJAVITE.