evrocert

EVROCERT

certifikacija i nadzor

SR | EN
Prijavite se:


POSVEĆENI DA PRUŽAMO

USLUGE CERTIFIKACIJE, VERIFIKACIJE

I DRUGIH OCENJIVANJA PRIVREDNIH SUBJEKATA


Evrocert je certifikaciono telo koje na kompetentan, dosledan i nepristrasan način obavlja poslove ocenjivanja usaglašenosti sistema menadžmenta (kvaliteta, životne sredine, bezbednosti i zdravlja na radu, bezbednosti prehrambenih proizvoda) olakšavajući time prihvatanje certifikata, koje izdaje, na nacionalnom i međunarodnom nivou.
Njegov cilj je da ispita, proceni, certifikuje i proveri proizvodna preduzeća svih oblasti delatnosti, kao i uslužna preduzeća i institucije prema odgovarajućim standardima ili tehničkim direktivama i propisima.

Rešenje o akreditaciji za certifikaciju sistema menadžmenta kvalitetom Evrocert je prvi put dobio 28.11.2001.

Akreditacija za certifikaciju sistema menadžmenta kvalitetom, sistema menadžmenta životnom sredinom, sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu i sistema menadžmenta bezbednošću hrane važi do 24.03.2018.Evrocert Vesti »

11.04.2014Akreditacija

Akreditaciono telo Srbije je obnovilo akreditaciju EVROCERT-a za obavljanje poslova certifikacije sistema menadžmenta kvalitetom, sistema menadžmenta zaštitom životne sredine, sistema menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednoscu ...

05.09.2013Akreditacija

U predstojećem ocenjivanju EVROCERT-a  10.09.2013. godine od strane Akreditacionog tela Srbije učestvovaće 4 ocenjivača, a  u  svojstvu kolegijalnih ocenjivača prisustvovaće predstavnici tima za ocenjivanja Evropske Akreditac...