Your shopping cart is empty.

POLITIKA NEPRISTRASNOSTI

 

EVROCERT poštuje i primenjuje principe nepristrasnosti, kompetentnosti, odgovornosti, otvorenosti i poverljivosti u procesima pružanja usluga certifikacije, verifikacije i drugih vrsta ocenjivanja privrednih subjekata i organizacija.

EVROCERT se ne bavi savetodavnim uslugama koje omogućavaju rešavanje pitanja koja predstavljaju prepreku za dobijanje certifikata.

EVROCERT obezbeđuje nepristrasnost kroz:

Nepristrasnost i objektivnost su obezbeđeni ugovornom obavezom sa zaposlenima, auditorima i tehničkim ekspertima, kako bi se osiguralo da je certifikacija sistema menadžmenta  sprovedena na nezavisan i nepristrasan način.

EVROCERT periodično procenjuje rizik po nepristrasnost analizom odnosa sa povezanim telima, praćenjem angažovanja zaposlenih i spoljnih saradnika u drugim organizacijama.

Od posebnog značaja je nadzorna uloga Komisije za obezbeđenje nepristrasnosti. Komisija najmanje jednom godišnje obavlja preispitivanje nepristrasnosti izvršenih audita, procesa certifikacije i donošenja odluka u EVROCERTu.

 

U Beogradu, 03.12.2016. godine