Your shopping cart is empty.
Alt Drugo nadzorno ocenjivanje od strane ATS-a

Završeno drugo nadzorno ocenjivanje od strane tima ATS i uspešan prelazak na akreditaciju prema SRPS EN ISO 22000:2018 i SRPS ISO 45001:2018

Tuesday, May 18, 2021 - 14:38
Alt COVID-19: Način rada za vreme pandemije

Obaveštavamo sve klijente da će se, zbog pandemije izazvane virusom COVID-19, u narednom periodu primenjivati tehnike ocenjivanje koje će zavisiti od toka pandemije.

Monday, June 1, 2020 - 22:02