Your shopping cart is empty.

Ocenjivački tim Akreditacionog tela Srbije je izvršio nadzorno ocenjivanje EVROCERT-a prema zahtevima Standarda SRPS ISO/IEC 17021-1:2015. Doneta je Odluka (broj 197/2021) o održavanju akreditacije EVROCERT-a za poslove ocenjivanja usaglašenosti u dodeljenom obimu akreditacije. U toku ovog nadzornog ocenjivanja uspešno je završen prelazak na nove verzije standarda SRPS EN ISO 22000:2018 i SRPS ISO 45001:2018.

U toku 2021. godine planira se ponovno ocenjivanje (treća nadzorna provera).